2104929200 | 2104935574

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας.
Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΔΑΥΙΔ -clubelectrocosmos  το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.clubelectrocosmos.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακατω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση.

 • Όροι χρήσης
  Το clubelectrocosmos.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών  του ηλεκτρονικου κατάστηματος, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα συστάθηκε και λειτουργεί στην ελλάδα και οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την χρήση του διέπεται από την ελληνική νομοθεσία.
 • Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
  Το clubelectrocosmos.gr δεσμεύεται για την ακρίβεια των περιεχομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχομένων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.
 • Περιορισμός ευθύνης
  To clubelectrocosmos.gr στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.clubelectrocosmos.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες για την μη διαθεσιμότητα τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  Το σύνολο του περιεχόμενου κ των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία του clubelectrocosmos.gr και προστατεύονται άπο τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης τoυ clubelectrocosmos.gr ή οπιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Ευθύνη Χρήστη
  Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα clubelectrocosmos.gr για
 • αποστολή περιεχομένου  παράνομου, που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών κ.λ.π.
 • αποστολή οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις,
 • αποστολή περιεχομένου που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 • αποστολή οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού, με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή,
 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 • παράνομη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών για οποιοδήποτε λόγο.
 • Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο
 • Το clubelectrocosmos.gr δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για την νομιμότητα, την ποιότητα και την καταλληλότητα των συσχετιζόμενων ιστοσελίδων που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρίας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιονδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.  Ούτε ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οπιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα και οι χρήστες αποδέχονται οτι παραιτούνται από οποιαδήποτε μορφής διεκδικήσης σε βάρος του clubelectrocosmos.gr σε σχέση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.
 • Προσωπικά δεδομένα
 • Το ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΔΑΥΙΔ -Clubelectrocosmos  που διαχειρίζετε την ιστοσελίδα www.clubelectrocosmos.gr δεν αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά δεδομενά των πελατών της σε οποιονδήποτε, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται απο τον νόμο ή από δικαστική απόφαση.
 • Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Eurobank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού